Beveiligd aanmelden
nieuwe client
Home > Partners

Samenwerkingspartners

YOEP Onderwijs en Zorg werkt samen met diverse (regionale) partners, om het aanbod zo optimaal mogelijk te kunnen doen en zo passend mogelijk een antwoord te geven op de ondersteuningsvraag van de cliënt.

Partners bij Raatmakers:

  

 

 

 

 

De ondersteuning van het netwerk rondom de cliënt moet worden gemobiliseerd. De communicatie en de samenwerking binnen het netwerk moet worden gecoördineerd. Iedereen die van belang is moet worden geïnformeerd en moet worden gehoord. Elke partner moet kunnen rekenen op commitment van de ander.
Het digitale platform ComIT biedt alle functionaliteiten en faciliteiten om los van tijd en plaats samen te werken aan een gemeenschappelijk perspectief voor de cliënt. Het FunctioneringsProfiel neem een vaste plaats in in dit communicatieplatform.

Omdat ontwikkeling niet vanzelf gaat.
Steun kinderen met ontwikkelingsproblemen bij: lezen, schrijven, rekenen, bewegen, plannen, organiseren en contact maken.

Kinderplein, Medisch Centrum voor Kwaliteit van Leven
Dit is waar wij naar streven voor iedereen die we begeleiden en behandelen. Samen met u willen wij zorgen voor een betere kwaliteit van leven van uw kind; niet alleen op school, maar vooral ook thuis en in de sociale omgeving en het liefst ook zonder lichamelijke klachten.