Beveiligd aanmelden
nieuwe client
Home > Ouders

Ouders

Zie onderaan ons Clienttevredenheidsonderzoek

YOEP is een Kinder- en Jeugdpsychiatrische praktijk waarbij veel werk in samenwerking met school en u als ouder(s) wordt verricht. Laagdrempelig, maar wel kundig. Wij proberen eerder te ondersteunen, zonder te vermedicaliseren.
 
YOEP richt zich op het verbeteren van de ontwikkeling van uw kind. Dat betekent dat wij niet slechts op zoek gaan naar symptomen. Wij kijken naar het totale functioneren van het kind. Er is immers een samenspel tussen het huidig functioneren van uw kind, de ontwikkelde vaardigheden van uw kind en de inbedding in diens leefomgevingen: thuis, op school en in het vrije tijdscircuit. Wij gaan op zoek naar de samenhang. De vraag “Hoe gaat het NU met het kind?” staat hierbij centraal.
 
Het gaat om het kijken welke aanknopingspunten voor ondersteuning er zijn. Welke handvatten zijn er? Is het mogelijk om gerichte ondersteuning te bieden zonder eerst een hele onderzoeksbatterij in te zetten? Of is het juist bij dit kind beter om daarmee niet te wachten? Ons motto is: 'Eenvoudig als het kan, complexer als het moet'.
 
Op basis van het onderzoek wordt met u en school overlegd over een geschikte aanpak.
  • Waar is ondersteuning of behandeling nodig?
  • Is een advies genoeg?
  • Biedt een cursus of training voor hen die werken met het kind uitkomst?
  • Kan het kind individueel of in een groep ondersteund worden?
  • Is nadere diagnostiek nodig?
  • Wat kan je dan verwachten?
  • Wanneer kijken we weer hoe het gaat?

Het YOEP team bestaat uit Kinder- en Jeugdpsychiaters, GZ-psychologen, Psychologen, Orthopedagogen, (praktijk) Coaches en Onderwijs-Zorg Specialisten (OZS).

Clienttevredenheidsonderzoek februari 2019

(tusssen haakjes steeds de cijfers van 2018)

Ingevuld door ouders na een behandeling van hun kind. In 10% (in 2018: 20%) van de gevallen voor meerdere kinderen uit één gezin. 

Wat vond u van de lengte van het behandeltraject?
Te kort: 3% (in 2018: 10,7%)
Goed:   97% (in 2018: 78,6%)
Te lang 0% (in 2018: 10,7%)  

De overige vragen kregen een cijfer van de cliënt: schaal 1 tot 5, waarbij 5 het meest positief is.
Aangegeven zijn de gemiddelde waarden.

Wat vond u van de snelheid van reageren op de aanmelding voor zorg bij YOEP? 3,8 (in 2018: 4,1)
Wat vond u van de intakeprocedure? 4,2 (in 2018: 4,3)
Hoe bent u te woord gestaan? 4,5 (in 2018: 4,6)
Hoe is er met u gecommuniceerd? 4,3 (in 2018: 4,0)
Wat vindt u van de resultaten van de behandeling? 4,2 (in 2018: 3,6)

Zou u YOEP aanbevelen bij anderen? 4,6 (in 2018: 4,1)

Wij zijn uiteraard erg blij met, en trots op dit resultaat, maar we werken door aan verbetering van onze zorg. Met dank aan de personen die de moeite hebben genomen de enquete in te vullen!

Voor de klachtenprocedure kunt u hier klikken.

Voor ons kwaliteitsstatuut klikt u hier.

Voor het privacy statement kun u hier klikken.